Print

Voor verwijzers

Het EPC is een collectief van eerstelijns-  en GZ-psychologen en een psychotherapeut , voor onderzoek, behandeling en begeleiding van jeugdigen, volwassenen  en (echt)paren, met drie locaties in Bergen op Zoom. Het EPC biedt voornamelijk psychologische hulpverlening in de GBGGZ (lichte en matige problematiek). De psychotherapeut biedt tevens zorg in de GGGZ (bij ernstige en risicovolle problematiek). Daarnaast behoort consultatieve raadpleging tot de mogelijkheden. 

Een cliënt kan worden doorverwezen naar de GBGGZ op basis van een psychische stoornis volgens de DSM IV of bij het vermoeden van een dergelijke stoornis. De gewenste procedure is dat een cliënt zich telefonisch of per e-mail aanmeldt bij de psycholoog van zijn of haar keuze. Een verwijsbrief van de huisarts is voorwaarde voor de start van een traject of behandeling. 

Naast de gangbare gegevens is het voor een verwijzing naar de GBGGZ absoluut noodzakelijk dat het volgende vermeld wordt: - dat het gaat om een verwijzing naar de GBGGZ; - dat er sprake is van (een vermoeden) van DSM IV stoornis; - de gegevens van de verwijzer, incl. AGBcode.

Indien u vooraf overleg wilt met een van de psychologen kunt u telefonisch of per e-mail contact opnemen.

Klik hier voor contactgegevens

 

Verwijsbrief voor  Generalistische basis GGZ/Gespecialiseerde GGZ  (doorstrepen wat  niet van toepassing is).

Verwezen naar (naam hulpverlener/instantie) :

 

Naam HUISARTS/VERWIJZER:

straat + huisnr.:

 

postcode + plaats:

 

telefoonnummer:

 

AGB-code verwijzer:

 

 

Verwijst voor   : 0  Behandeling Generalistische Basis GGZ

                       0   Behandeling Gespecialiseerde GGZ

                       0   Diagnostisch consult

 

 

Naam    PATIËNT:

Geboortedatum:

 

straat + huisnr.:

 

postcode+ plaats:

 

Klachten :

 

 

Vermoedelijke DSM IV diagnose:

 

 

 

Complexe problematiek:   ja/nee/ onbekend.            

Risico: laag/matig/ernstig/onbekend.

Negatieve invloed op dagelijks  functioneren: gering/matig/ernstig

 

Voorgeschiedenis in GGZ/POHGGZ

 

 

 

 

Datum:                                                                                  Handtekening en praktijkstempel

 

 

 

Plaats: