Print

Links

NIP
Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) is de grootste beroepsvereninging van psychologen in Nederland. Naast belangenbehartiging, biedt het NIP haar leden ook een platform voor het uitwisselen van kennis.

De Landelijke Vereniging van Eerstelijnspsychologen (LVE) is een beroepsverening van en voor alle psychologen in de eerste lijn. De LVE bevordert en bewaakt de kwaliteit van het vak en stimuleert wetenschappelijk onderzoek.

De Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCT) is de onafhankelijke wetenschappelijke en beroepsvereniging voor cognitief gedragstherapeuten en cognitief gedragstherapeutisch werkers in Nederland.

logo

Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (NVVP) behartigd de belangen van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten. De NVVP streeft onder meer het bevorderen van een aanbod van kwalitatief hoogwaardige zorg door vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten na.

 

 

Het BIG-register komt voort uit de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg. Het register verleent duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener. Iedereen kan het register raadplegen.