Print

Klachten

Bij geschillen over de behandeling of met de behandelaar kunt u in eerste instantie altijd met de behandelaar zelf bespreken waar  het om gaat. Mocht u er niet uit komen dan kan er actie ondernomen worden naar de geschillencommissie van de beroepsvereniging waar de behandelaar lid van is. Ofwel de LvvP (www.LvvP.info) ofwel het NIP  (www.psynip.nl) ofwel de NVVP komen dan in beeld.

Is uw hulpverlener LVE-lid, wendt u dan tot de LVE

Is uw hulpverlener NIP-lid, wendt u dan tot het NIP

Is uw hulpverlener NVVP-lid, wendt u dan tot de NVVP